Detaljert informasjon

Få pris på dine
forsikringer nå!

Beregner pris...

Detaljert informasjon

Når du velger Vardias verdigjenstandsforsikring får du en god forsikring til konkurransedyktig pris.

Ved skade må du snarest melde fra til Vardia Forsikring. Brann, tyveri, hærverk, ran, overfall og veskenapping skal i tillegg meldes til politiet.

Hvordan erstatning beregnes

Erstatningen beregnes på grunnlag av utgiftene til:

  • Reparasjon til samme stand som umiddelbart før skaden inntraff
  • Gjenanskaffelse av tilsvarende gjenstand

Forenklet fremstilling

Dette er et utdrag av våre vilkår. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se våre vilkår.