Uføreforsikring

Få pris på dine
forsikringer nå!

Beregner pris...

Vardia Uføreforsikring

En forsikring som er til for å dekke tap av inntekt ved uførhet.

Hvorfor tegne uføreforsikring?

Langvarige sykemelding og uførhet kan være stor belastning med ekstra utgifter, dette kommer i tillegg til tap av inntekt. En uføreforsikring vil dekke tap av inntekt og sikre økonomisk trygghet. Dette gjelder særlig den første tiden som arbeidsufør. Uførestatistikken er på over 10% i Norge og er dessverre økende.

 

  • Forsikringen gir deg  en engangsutbetaling ved uførhet
  • Forsikringen gir deg månedlig utbetaling dersom du har vært minst 50% arbeidsufør sammenhengende i minst 12 måneder
  • Uføreforsikring kan tegnes fra 18-55 år
  • Forsikringssum kan velges fra 250.000-1.500.000
  • Midlertidig forsikring: Fra du har datert og signert din helseerklæring er du midlertidig forsikret inntil maksbeløpet, dette selv om helseerklæringen ikke er ferdig behandlet.

 

Helseerklæringen som du fyller ut, vurderes av helseavdelingen som har sykepleier og rådgivende lege. Ut i fra opplysninger, gitt av deg i en helseerklæring, kan føre til tillegg i prisen, eller i noen enkelte tilfeller avslag. Selskapet kan også ta forbehold om plager/lidelser(sykdommer) som forsikrede har før tegning av en uføreforsikring.

Dersom man er under utredning for plager/sykdom kan vi dessverre ikke tilby uføreforsikring før resultat av utredningen foreligger.

For å kunne søke uføreforsikring må søker ha bodd sammenhengende i Norden i minimum 5 år. For søkere som midlertidig har bodd i utlandet i forbindelse med studier vil bli individuelt vurdert.