Livsforsikring

Få pris på dine
forsikringer nå!

Beregner pris...

Livsforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall for å sikre deres økonomiske trygghet.

Hvorfor tegne livsforsikring?

Forsikringen gir en engangsutbetaling til de du er glad i for å sikre dine nærmeste økonomiske trygghet. Det er spesielt viktig dersom du har gjeld og forsørger barn og/eller har felles lån med samboer/ektefelle. I noen tilfeller er det også ønskelig dersom noen har kausjonert for deg. Behovet er også særlig stort dersom en eller begge har barn fra tidligere forhold.

Hvem får utbetalingen?

Forsikringssummen utbetales til ektefelle hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Dersom det er tatt ut seperasjon vil forsikringssummen bli utbetalt til arvinger etter loven (barn, barnebarn osv) eller til den/dem man har begunstiget forsikringssummen til.

Når utbetales forsikringssummen?

Forsikringssummen utbetales i sin helhet kort tid etter at vi har fått melding om dødsfallet (dødsattest).

  • Livsforsikring kan tegnes for personer mellom 18 og 60 år
  • Forsikringssum kan velges fra 500 000 til 3 000 000
  • Midlertidig forsikret: Fra du har datert og signert din helseerklæring er du midlertidig forsikret inntil 2 millioner kroner, dette selv om helseerklæringen ikke er ferdig behandlet. 

Helseerklæringen som du fyller ut vurderes av helseavdelingen som har sykepleier og rådgivende lege. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger du har oppgitt i helseerklæringen, kan føre til tillegg i prisen, eller i noen enkelte tilfeller kan det føre til avslag.

Dersom man er under utredning for plager/sykdom kan vi dessverre ikke tilby livsforsikring før resultat av utredningen foreligger.

For å kunne søke livsforsikring må søker ha bodd sammenhengende i Norden i minimum 5 år. For søkere som midlertidig har bodd i utlandet i forbindelse med studier vil bli individuelt vurdert.