Klagemulighet

Få pris på dine
forsikringer nå!

Beregner pris...

Ditt pris uppdateras, var god vänta....

Hvis du ikke er fornøyd

Vi er opptatt av at du som kunde skal ha en god opplevelse hver gang du er i kontakt med oss. Vi blir bedre av konstruktive tilbakemeldinger, og oppfordrer deg til å klage hvis du ikke er fornøyd.

Slik klager du

Vi skiller mellom klager som er generelle og klager som er relatert til skadeoppgjør. En generell klage gjelder alt fra din opplevelse av vår kundeservice til hvordan du oppfatter oss som forsikringsleverandør.

En klage på skadeoppgjør sender du til oss om du er misfornøyd med alt fra servicen du har fått fra oss, snekkere, takstmenn osv. i forbindelse med et skadeoppgjør.

Generell klage

Har du en generell klage, send en e-post til klage@vardia.no. Gi oss en kort, detaljert og konstruktiv beskrivelse av det du er misfornøyd med. Husk å få med dine kontaktdata.

Klage på skadeoppgjør

Vi vil unngå misforståelser og ønsker å utrede misnøye direkte med deg som kunde. Kontakt derfor alltid først skadebehandleren du har vært i kontakt med, eller personens overordnede. 

 

Be om ny gjennomgang av saken din
Er du ikke fornøyd med resultatet av et skadeoppgjør hos oss, kan du be om en ny gjennomgang av skadesaken din.

Send en e-post til skade@vardia.no der du beskriver årsaken til at du ønsker ny gjennomgang av din skadesak.

Vi vil da vurdere din skadesak på nytt. Utfallet av en ny vurdering kan være at vi enten endrer vårt vedtak i din skadesak, eller at vi kan gi deg en bedre forklaring på årsaken til vedtaket vårt.

Fortsatt ikke fornøyd?
Hvis du etter ny gjennomgang fortsatt mener at vår behandling av din skadesak er feil, kan du ta kontakt med Finansklagenemda.

Finansklagenemda vil behandle saken din ut fra forsikringsvilkår og lovgivning i den konkrete sak.

Behandling av klagesak hos Finansklagenemda er gratis, både for privatpersoner og bedrifter.